Trafikpolicy

Vi skall tillsammans med de anställda skapa en godtagbar trafik, och arbetsmiljö med hänsyn till varje anställds personliga förutsättningar. I det dagliga arbetet skall varje anställd visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö.

Våra anställda skall:

  • Alltid följa gällande hastighetsbegränsningar och övriga trafikregler
  • Alltid använda bilbälte, oavsett vilken typ av bil som framförs.
  • Alltid leva upp till vår alkohol- och drogpolicy d.v.s. alltid vara nyktra och drogfria i tjänsten.
  • Alltid vara pigg och utvilad när de kör i tjänsten
  • Ha den behörighet och den hälsa som krävs för att på ett trafiksäkert sätt köra i tjänsten
  • Tillse att fordonet är servat och besiktat och inte förlagt med körförbud.
  • Vara medvetna om att de är representanter för företaget när de framför tjänstefordon
  • Vara medvetna om att rökning och att prata/använda telefon under pågående körning inte är tillåtet.