Socialt ansvarstagande

JT Fastighetsservice och JT Städservice och ska ha nöjda medarbetare och likabehandling. Vi värnar om och står för gemenskap, lojalitet och respekt, där alla är aktiva och tar ansvar för arbetsuppgifterna och varandra. Vi ska inte diskriminera någon på grund av kön, religion, etnisk tillhörighet, funktionshinder etc. Alla medarbetare skall ges utrymme att växa. Mänsklighet i affärer – våra kunder, leverantörer och samarbetspartners ska kunna känna tillit och ha förtroende för JT Städservice och JT Fastighetsservice och dess medarbetare. Vi vill skapa respekt, med ärlighet som bas. Samhällsengagemang – vi ska alltid upplevas som en god samhällspartner var vi än bedriver affärsverksamhet.