Mobilpolicy

Mål
Målet med riktlinjerna är att ta hänsyn till varandra och känna till JT:s ställningstagande vid privat användande av sociala medier och mobiltelefoni på arbetstid. Riktlinjen gäller även för användande av sociala medier på fritiden som rör arbetet eller kunder.

Värdegrund, etik och modral
JT:s etiska riktlinjer utgår ifrån att vi som personal uppträder på ett sådant sätt att det inger allmänhetens och våra kunders förtroende för oss och vår yrkesgrupp.

Vad är sociala medier
Sociala medier är ett samlingsnamn för aktiviteter som kombinerar teknologi och socialt samspel. Exempel på sociala medier är internetforum, chatt, bloggar, facebook, instagram, snapchat, Twitter och kommentarsfunktioner.

Sociala, medier på arbetstid
Möjligheten att vara uppkopplad gör att gränsen mellan privatlivet och arbetslivet i många fall är oskarp. Privat användning av sociala medier ska inte förekomma på arbetstid.

Telefoni på arbetstid
Privatsamtal och messande på arbetstid ska endast ske i undantagsfall t ex. sjukdom av anhörig. Om en medarbetare vid enstaka tillfällen har behov av att använda mobiltelefonen privat ska det ske med gott omdöme och på ett sådant sätt att det inte stör arbetet eller kollegor.