Miljöpolicy

Den enskilde individens insatser och ambitioner är vår viktigaste resurs i miljöarbetet. Vi skall lösa de uppgifter våra kunder begär med minsta möjliga miljöpåverkan. Vi skall alltid uppfylla miljökraven och arbetar ständigt med förbättringar. Våra interna miljökrav skall alltid vara strängare eller lägst i nivå med gällande lagstiftning på området. Vid val mellan likvärdiga metoder/material, skall alltid den för miljön mest skonsamma varianten väljas. Vi utbildar kontinuerligt våra medarbetare för att möta dagens och morgondagens miljökrav. Miljöarbete pågår regelbundet och berör alla i företaget.