Vad betyder LPS?

LPS® kommer från engelskan och står för ”Low Pressure Sewer”. I Sverige används termen LTA (Lätt tryckavlopp) när vi talar om tryckavlopp. LPS 2000 är ett systemkoncept som på ett flexibelt sätt kopplar, såväl ett fåtal som ett flertal pumpar till ett nät med rör i mindre dimensioner.

Trots stora höjdskillnader klarar man att pumpa spillvattnet med en och samma pump. Pumpens unika konstruktion är skapad för att sitta i system med andra pumpar. Varje fastighet som ansluts har en egen pumpenhet, anpassad efter det behov som fastighetsägaren har. Det innebär att man kan bygga VA-system till väsentligt lägre kostnad än vad det kostar att anlägga ett konventionellt system som självfall.

LPS®-enheten går att få i flera olika utföranden beroende på vilka behov hushållet har; t.ex. LPS®-Enhet enkel med eller utan manhål, dubbel med eller utan manhål. Enheten är färdig att ansluta och är sammansatt av en tank, pump/pumpar samt automatik. För extra säker drift vintertid kan man kombinera sin enhet med LPS Frostskydd®. Kontakta oss så går vi igenom vilken lösning som bäst skulle passa er.

Vi erbjuder försäljning, reparation, reservdelshantering samt jour på LPS®-enheter.
Kontakta oss om ni vill veta mer.