Kvalitets-/kompetenspolicy

JT Fastighetsservice JT Städservice framgång som leverantör inom lokalvård och fastighetsskötsel bygger på samverkan med våra kunder, medarbetare och ägare. Alla våra mål ska bidra till att stärka denna samverkan.

Vi bidrar till våra kunders framgång genom grundlig kunskap om deras behov och ständig förbättring av vår förmåga att leva upp till dessa. För att detta ska vara möjligt krävs att våra medarbetare har rätt kompetens för sina arbetsuppgifter. Rätt kompetens är en strategisk fråga och långsiktig investering för oss. Verktygen för att nå rätt kompetens är omvärldsanalys, kundmätning, riskanalys, medarbetarsamtal och utbildning.

Vi är lagspelare och vill bidra med kunskap, erfarenhet och engagemang för att ständigt förbättra vår förmåga, våra processer, arbetsmetoder och motivation.

Vi har fokus på att uppfylla intressenters krav, minska slöseri och göra rätt saker på rätt sätt, vilket leder till högre kvalitet, effektivitet samt en bra lönsamhet över tid.