Klottersanering

Vi använder oss av AGS (Anti Graffiti System), som är en effektiv teknik för sanering av klotter.