Brandskyddspolicy

Vi ska uppfylla kraven i lagstiftning och tillämpningsföreskrifter där vi utreder tillbud och förebygger för att de inte ska upprepas. Vi gör årligen kontroller och övningar enligt fastställda intervaller samt utbildar och informerar våra medarbetare kontinuerligt. Vi genomför kontroller och övningar enligt fastställda intervaller och arbetar kontinuerligt med förbättringar