Arbetsmiljöpolicy

Det systematiska arbetsmiljöarbetet på företaget vilar på två ben – arbetsgivarens ansvar samt arbetstagarens medverkan. Den enskilde individens insatser och ambitioner är vår viktigaste resurs i arbetsmiljöarbetet. Vi arbetar aktivt med kompetensutveckling i företaget. Vi arbetar aktivt med personalvård och uppmuntrar all fast personal till friskvård genom att subventionera friskvårdsaktiviteter. Arbetsmiljöarbetet pågår alltid med ständiga förbättringar och berör alla i företaget.